Otkup
i reciklaža
sekundarnih sirovina

Sirovine

Otkup otpadnog bakra Zadar

Žica
Limovi
Cijevi
Cu kabeli

Otkup otpadnog mesinga Zadar

Komadni
Sakupljački
Strugotina

Otkup otpadne bronce Zadar

Strugotina
Komadna

Otkup otpadnog aluminija Zadar

Limovi
Profili
Žice
Hladnjaci
Strugotine
AL kabeli
Felge

Otkup otpadnog olova Zadar

Vulkanizersko
Cijevi

Otkup otpadnog željeza Zadar

Limovi
Strugotine
Komadno

Otkup otpadnog inoxa Zadar

Limovi
Cijevi
Strugotine

Otkup otpadnog cinka Zadar

Protektori
Limovi

Otkup otpadnog papira Zadar