Impressum

METALI RECIKLAŽA d.o.o. za reciklažu i usluge
Put Kandića 45
23205 Bibinje

Otkup i prodaja sekundarnih sirovina obojenih metala
* djelatnost oporabe otpada
* djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
* djelatnost prijevoza otpada
* djelatnost sakupljanja otpada
* djelatnost trgovanja otpadom
* djelatnost zbrinjavanja otpada
* čišćenje svih vrsta objekata
* obrada metala i metalnih proizvoda

Trgovački sud u Zadru
MBS: 110077296
OIB: 09398465857
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćeno u cijelosti
Član društva: Ivan Karaban

IBAN: HR3123600001102576599
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb